Kurallar

Hoşgeldiniz,

Sitemi kullanarak ve hizmetlerinden faydalanarak aşağıdaki kuralları ve ilgili sınırlamaları kabul etmiş olursunuz. Eğer bu kurallardan herhangi birini kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmayın.

1.  Taraflar

Biz veya bizler, “PC-Audiophile.com”, ARTEVİS Bilişim Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Mustafa İzzet Efendi Sokak, Mediko-1 Sitesi A9/8, Balmumcu, Beşiktaş, İstanbul) firmasına ait bir web sitesini ve onun sahiplerini tanımlar. Siz, ise web sitemizin veya sunulan hizmetlerin bir izleyicisi veya kullanıcısısınız.

Bu websitesinin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir.

2.  Kanunlara Uyum

Bu web sitesini kullanırken ülkemizin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundasınız. Bu site üzerinden hiçbir şekilde kanunsuz aktivite yapamazsınız. Kanunları ve yasaları bilmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kanunları bilmemek kanuna göre bir mazeret kabul edilemez.

Bu websitesini kanunsuz veya yasaklanmış bir amaçla kullanmamayı taahhüt edersiniz. Web sitesini, sitenin kendisine zarar vermek, durdurmak, taşıyabileceğinden fazla yük yüklemek, zayıflatmak ya da başkalarının kullanımını engellemek amacı ile kullanamazsınız. Bu siteyi kuruluş amacından başka amaçlarla kullanamazsınız.

3.  Kullanım, Kullanım Şartlarında Değişiklik ve Sorumlulukların Sınırlandırılması

PC-Audiophile.com, web sitesinde yer alan bilgiler sizin genel bilgi ve kullanımız içindir. PC-Audiophile.com, web sistesindeki bilgileri, sitenin kullanım şeklini, herhangi bir duyuru yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu web sitesindeki herhangi bir bilginin kullanımından doğan her türlü sonuç tamamı ile sizin sorumluluğunuz altındadır. Biz bu sonuçlar ile ilgili yükümlülük almayacağız.

Web sitesi aracılığıyla sunulan bilgilerde, yazılım, ürün ve hizmetlerde yanlışlıklar veya yazım hataları olabilir. Periyodik olarak değişiklikler yapılmaktadır ve içerik ilave edilmekte veya çıkarılmaktadır. Web sitesinde herhangi bir zamanda iyileştirme ve/veya değişiklikler yapabiliriz. Bu web sitesinde veya başka internet sitesi üzerinden alınan tavsiyelere, kişisel, tıbbi, yasal veya mali kararlar alırken güvenilmemelidir, gereken durumda ve sizin durumunuza uygun özel tavsiye için bir uygun uzmanına danışmalısınız.

Web sitesi aracılığıyla sunulan bilgilerin, yazılımın, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğuyla ilgili, herhangi bir amaç için beyan verilmez. Tüm bilgiler, yazılım, ürünler servisler ve ilgili grafikler, herhangi bir garanti veya koşul olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır. Tedarikçilerimiz, bu bilgi yazılım, ürünler hizmetler ve ilgili grafikler ile ilgili tüm garanti ve koşulları, ima edilen garantiler de dahil olmak üzere feragat eder.

Web sitesinin ve ilgili hizmetlerin kullanımı, performansı, gecikme veya kullanılamama durumu ile ilgili olarak, doğrudan, dolaylı, cezai, beklenmeyen, özel ve sonuçsal zararlar veya herhangi bir zarar ile ilgili, kullanım kaybı, veri ve kar kaybı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan konularda, biz ve tedarikçilerimiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Eğer sitenin herhangi bir bölümünden ya da kurallarından memnun değilseniz, tek önerimiz bu web sitesini kullanmayı sonlandırmanızdır.

4.  Ticari Markalar

Burada belirtilen firma ve ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Burada açıkça verilmemiş tüm haklar saklıdır.

5.  Ürünler, İçerik, Özellikler ve Ürün Bilgilerinin Doğruluğu

Bu web sitesindeki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel tutulması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Ancak, bu web sitesinde gösterilen ürünler bulunamayabilir. özelliklerinde değişiklikler olabilir ve belirtilen fiyatlar değiştirilebilir. Ürün fiyatları ve ürün mevcudiyeti, önceden duyurulmadan değiştirilebilir.

Web sitesinde anlatılan veya gösterilen, tüm özellikler, içerik, teknik özellikler, ürünler, ürünlerin ve hizmetlerin fiyatları, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bazı ağırlıklar, ölçüler ve benzer açıklamaları yaklaşıktır ve kolaylık amaçlı verilmiştir. Herhangi bir zamanda bu web sitesindeki ürün veya hizmetlerin gösterilmesi, bu ürün veya hizmetlerin her zaman kullanılabilir olacağını garanti etmez. Bu web sitesinden satın alınan herhangi bir öğenin bulundurma, kullanıma ve satışa ilişkin tüm uygulanabilir yerel ve uluslararası yasalara itaat etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Sipariş vererek, sipariş edilen ürünleri sadece yasal bir şekilde ve bu web sitesinde belirtilen kısıtlamalar kapsamında kullanacağınızı kabul etmiş olursunuz.

6.  Üçüncü Parti Web Sitelerine Bağlantı

Bu web sitesinde diğer sitelere (bağlantılı siteler) bağlantılar bulunabilir. Bağlantılı siteler PC-Audiophile.com’un kontrolünde değildir ve bunların içeriğinden, güncellemelerinden, değişikliklerinden sorumluluk kabul edilmez. Bu bağlantılar kolaylık amacı ile verilmektedir. Bu bağlantıların verilmesi, sitenin ya da işleticilerinin bizim tarafımızdan onaylandığı anlamına gelmez.

7.  İletişim Hizmetlerinin Kullanımı

Bu site üzerinde forum hizmetleri, sohbet alanları, haber grupları, topluluklar, kişisel web sayfaları ve/veya diğer insanlarla, topluluklarla iletişim olanakları (İletişim Hizmetleri) sağlanabilir. İletişim Hizmetlerini uygun ve amacına uygun olarak kullanacağınızı taahhüt edersiniz. Örnek olarak ama kısıtlı olmamak şartı ile aşağıdakileri yapmayacağınızı taahhüt edersiniz.

 • İstismar, karalayan taciz, tehdit veya başka başkalarının (gizlilik ve reklam hakları gibi) yasal haklarını ihlal.
 • Herhangi bir uygunsuz küfürlü, küçük düşürücü, müstehcen uygunsuz veya yasadışı konu, isim materyal ya da bilgiyi yayınlamak.
 • Sahibi olmadıkça ya da gerekli izinleri almadıkça, fikri mülkiyet yasaları tarafından korunan yazılım ve diğer materyalleri içeren dosyaları yüklemek .
 • Virüs içeren dosyalar, bozuk dosyalar veya başka bir bilgisayarının çalışmasına zarar verebilecek herhangi diğer benzer yazılım veya programları yüklemek.
 • İletişim Hizmetleri özellikle izin vermediği sürece, herhangi bir ticari amaç için mal veya hizmet satın almak için teklif sunmak, reklam yapmak.
 • Anketler, yarışmalar, piramit şemaları veya zincir mektuplar yürütmek.
 • İletişim Hizmetlerinin başka bir kullanıcısının yazılarının indirilerek dağıtılması.
 • Yüklenmiş olan bir dosyanın, tahrif edilmesi, yazar atıflarının, yasal veya diğer gerekli bildirimlerinin veya mülkiyet belirlemelerinin ya da menşe ve kaynak etiketlerini silinmesi.
 • Başka bir kullanıcının İletişim Hizmetlerini kullanmasını engellemek ya da kısıtlamak.
 • Belirli bir iletişim hizmetinin kullanım kurallarını ihlal etmek.
 • Rızaları olmadan başkaları hakkında e-posta adresleri de dahil olmak üzere bilgi toplamak.
 • İlgili yasa veya düzenlemeleri ihlal etmek.

İletişim Hizmetlerini izleme yükümlülüğümüz yoktur. Ancak, İletişim Hizmetlerine gönderilen bilgilerin gözden geçirilmesi gerektiğinde kaldırılması hakkını saklı tutarız. İletişim Hizmetlerine erişiminizi, hiçbir uyarı veya sebep belirtmeksizin kesme hakkını saklı tutarız.

İlgili kanunların, kuralların, resmi süreçlerin veya devlet talebinin gerektirdiği bilgileri açıklama, düzenleme, yayınlamama veya silme hakkımızı kendi taktirimiz ile saklı tutarız.

İletişim Hizmetlerinde kişisel ve yakınlarınızın bilgilerinizi paylaşırken her zaman dikkatli olmalısınız.

Biz, İletişim Hizmetlerindeki içerik ve mesajları kontrol etmiyoruz ya da onaylamıyoruz. Bu nedenle, İletişim Hizmetleri ile ilgili veya sizin bu hizmetlere katılmanızdan doğan durumlar ile ilgili sorumluluk kabul etmeyiz. İletişim Hizmetlerine katılanlar kendi görüşlerini sunabilirler. Ancak, onlar bizim sözcümüz değildirler ve bu görüşler bizim görüşlerimizi yansıtmayabilir.

Bir İletişim Servisine yüklenen malzemeler kullanım, çoğaltma ve/veya dağıtımda, belirlenen sınırlamalara tabi olabilir. Bu malzemeleri indirdiğinizde,belirlenen kısıtlamalara uymak sizin kendi sorumluluğunuzdadır.

8.  PC-Audiophile.com’a Sağlanan ya da Web Sitesinde Yayınlanan Malzemeler

Biz, web sitesine gönderdiğiniz materyaller, geri bildirimler ya da fikirler (kısaca “Paylaşımlar”) konusunda mülkiyet iddia etmiyoruz. Ancak, web sitesine yaptığımız Paylaşımlarınız ile bize bu Paylaşımları sınırsız olarak kullanma, kamuya iletme, dağıtma, çoğaltma, düzenleme, tercüme etme, sunabilmek için yeniden biçimlendirme, sunum ile bağlantılı olarak isminizi paylaşma gibi ama bunlarla sınırlı olmayan hakları tanımış oluyorsunuz. Paylaşımınızın kullanımı için size herhangi bir bedel ödenmez. Paylaşımlarınızı yayınlama gibi bir yükümlülüğümüz yoktur. Paylaşımları, haber vermeden, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda kaldırma hakkımızı saklı tutarız.

9.  Tescilli Bilgi ve Telif Hakkı

Bu web sitesinde önerilebilecek veya satışı yapılabilecek cihazlarda yüklü yazılım ve özgün işlevlerin sahipliği üretici firmalara ya da onların lisansörlerine aittir ve kendi ülkelerindeki ve uluslararası telif hakları kanunları ve anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. Telif hakları ile ilgili uyarıları ilgili Cihazdan veya herhangi bir yazılım kopyasından ya da yazılı materyallerden kaldıramazsınız.

Üretici firmadan yazılı onay almadan Yazılımın herhangi bir bölümünü başka bir programa entegre edemezsiniz ya da birleşltiremezsiniz.

Bu anlaşmada açıka belirtilenler dışında, Yazılımı veya Cihazı kopyalamanız, değiştirmeniz ya da alt lisanslandırma yapmanıza izin verilmez. Cihaz sadece kendi kişisel kullanımınız içindir.

Yazılımın ve Cihazın üretici firma ve lisansörlerinin ticari sırlarını ve mülkiyet bilgileri içerdiğini kabul edersiniz. Yazılım ve Cihazın normal kullanımda görünmeyen özelliklerini deşifre etmek üzere, tersine-mühendislik, kaynak koda dönüştürme, demonte etme gibi işlemler uygulayamazsınız.

Özellikle aşağıdakileri kabul etmiş sayılırsınız.

 1. Herhangi bir amaçla Yazılımı başkasına göndermeyeceğinizi, kaynak kodunu ekranda görüntülemeyeceğinizi, basılı hale getirmeyeceğinizi, basılı bellek dökümleri almayacağınızı.
 2. Yazılımı ya da yazılımın herhangi bir parçasını okumayacağınızı, başkasına göndermeyeceğinizi, ekrandan görüntülemeyeceğinizi, yazıcıdan çıktı olarak almayacağınızı, tersine-mühendislik uygulamayacağınızı, kaynak koda dönüştürmeyeceğinizi ya da değiştirmeyeceğinizi.
 3. Yazılımı ya da yazılımın herhangi bir parçasını satılan Cihazdan başka cihazlara yüklemeyeceğinizi.

Bu yasaklara ilaveten, Yazılım ve Cihazı üçüncü partilerin kaynak koda erişimine, demonte etme veya tersine mühendislik uygulama girişmlerine açmayacağınızı da kabul etmiş sayılırsınız .

10.  Gizlilik

PC-Audiophile.com, kullanıcılarının bilgilerini gizli tutar. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda içeriğinizi, eposta adresinizi, IP adresinizi ve diğer bilgilerinizi yasal mercilere verebilir.

 • Yasalara uygun olmayan bir durum var ise veya mahkemelerin talep etmesi halinde,
 • Üçüncü bir şahıs tarafından haklarının ihlal edildiği iddialarına karşı,
 • Üçüncü bir şahsın iletişim bilgilerinin izinsiz veya bir taciz şeklinde yayınlandığı veya aktarıldığına ilişkin iddialar karşısında,
 • PC-Audiophile.com kullanıcıları veya genel olarak toplumun hak, çıkar ve kişisel güvenliklerini korumak amacı ile.

11.  Fesih / Erişim Kısıtlama

Biz, kendi insiyatifimizle websitemize ve ilgili hizmetlere erişiminizi, herhangi bir  zamanda, uyarıda bulunmaksızın durdurma hakkımızı saklı tutarız.

12.  Mücbir Sebepler

Bu site kanalı ile bir mal veya hizmet satışı gerçekleştiğinde Sözleşme tarihi, siparişin PC-Audiophile.com yada ilgili alt satış sitesi tarafından teyit edildiği tarihtir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

13.  Tazminat

PC-Audiophile.com ortakları, görevlileri, çalışanları, bağlı şirketleri, varisleri, temsilcileri, müdürleri, hizmet tedarikçileri, tedarikçileri ve personelini uygun avukatlık ücretleri ve mahkeme giderleri dahil, üçüncü tarafların, sunduğunuz içerikten veya hizmetin kullanımından, şartların ihlalinden, temsil ve garantilerin ihlalinden veya diğer hakların ihlalinizden kaynaklanan iddia ve taleplerine karşı sorumlu tutmayacağınızı ve giderlerinizi karşılayacağınızı peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

14.  Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkemeler

Bu web sitesini kullanımınızdan doğan uyuşmazlıklar halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul’daki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

PC-Audiophile.com 10 Kasım 2014.

 

Comments are closed