Posta ve Hızlı Kargo Muafiyetleri (2)

Daha önce bu web günlüğünde, Posta ve Hızlı Kargo Muafiyetleri ile ilgili bir bağlantı paylaşmıştım. Bağlantı hala geçerli. Yalnız muafiyet eşiği 75 Avro’dan 30 Avro’ya düşürüldü. Bağlantı ve bazı önemli maddeler aşağıda.

 • Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 30 Avro’yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve muafiyet tanınmaktadır.
 • Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro’yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;
  – AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18
  – Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20
  olarak uygulanmaktadır.
 • Söz konusu eşyanın,
  – Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
  – Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
  – Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekmektedir.
 • Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.
 • Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.

Daha fazla detay için: http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/posta-ve-hizli-kargo-muafiyetleri

Bir Cevap Yazın